Pelancongan Berkekalan Ekologi Berasaskan Komuniti (CBEST)

Sekolah Pelancongan Eko Berasaskan Komuniti

Eko-pelancongan adalah sektor industri pelancongan Sabah yang penting dan berkembang, dan merupakan sumber berpotensi pendapatan berpotensi bagi masyarakat tempatan. Namun, banyak usaha pelancongan eko hanyalah 'eco' atas nama, mengasingkan penduduk asli dari tanah mereka dan merosakkan komuniti dan ekosistem tempatan. Usaha eko-pelancongan berasaskan komuniti (CBE) yang dibangunkan dan dimiliki oleh komuniti tempatan, membolehkan mereka mendapat manfaat daripada industri secara berkesinambungan dan adil. Tidak seperti aktiviti ekonomi lain seperti pertanian, pelancongan melibatkan penyampaian produk yang canggih, halus dan dibungkus terus kepada pengguna akhir - pelancong.


Program CBEST bertujuan untuk melengkapkan komuniti tempatan dengan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang dalam industri yang mencabar namun menjanjikan ini.

 

Kemas kini

Di sini, di bahagian berita kami, anda akan menemui cerita dan kemas kini terkini mengenai bagaimana kerja kami membantu meningkatkan masyarakat. Perhatian yang ditarik oleh artikel ini adalah salah satu sumber terbaik yang kita miliki untuk merekrut orang ramai untuk tujuan kita. Lihat karya kami di bawah ini dan beritahu kami pendapat anda mengenai usaha kami.

 
Homework Help

Dari Idea ke Realiti: Evolusi Selamanya Sabah

9 Jun 2019

Matlamat

Tujuan projek ini adalah untuk mengembangkan program latihan yang membina keupayaan tempatan untuk membangun dan mengurus projek eko-pelancongan berasaskan komuniti di seluruh Sabah dengan berkesan.

Volunteers Packing Food
Open Space Office
Homework Help

Membangun kemampuan masyarakat tempatan untuk mengembangkan dan mengurus produk eko-pelancongan berasaskan komuniti dengan berkesan

Melatih penyelenggara, fasilitator dan penyelaras komuniti

Memberi latihan dalam kelestarian tenaga, pengurusan sisa lestari, kitar semula dan pemulihan habitat

 
Donation Boxes

Objektif Keseluruhan