Minyak Sawit Lestari yang diperakui

- CSPO -

Kerja yang sedang berjalan
Laporan & Pembiayaan
Pasukan
Media
 

Kerja yang sedang berlangsung

Pekerjaan pekebun kecil

Pekerjaan pekebun kecil adalah salah satu bahagian pekerjaan untuk mencapai persijilan RSPO 100% yang berfokus pada pemberdayaan pekebun kecil dalam penanaman kelapa sawit yang disokong oleh Tim CSPO. Peranan kami adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit lestari melalui piawaian global yang boleh dipercayai untuk pekebun kecil dengan membantu pekebun kecil di 20 kampung Telupid, Tongod, Beluran dan Kinabatangan selama 5 tahun.

Pasukan kami telah memberikan latihan dan bengkel kepada komuniti pekebun kecil sejak dua tahun yang lalu mengenai Amalan Pengurusan yang Baik (GMP) melalui pelbagai latihan, bengkel dan peluang pertukaran pengetahuan kepada pekebun kecil untuk mendedahkan diri mereka ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman dengan komuniti lain ( khususnya di Indonesia), memberi kuasa kepada petani kelapa sawit dengan menubuhkan komuniti komuniti dan kumpulan koperasi mereka sendiri sebagai inisiatif untuk meningkatkan produktiviti dan keuntungan masyarakat tempatan dengan membangun institusi sebagai platform untuk maju dengan standard RSPO.