Ladang Alam Kivatu
- KNF -

 

Kemas kini

Di sini, di bahagian berita kami, anda akan menemui cerita dan kemas kini terkini mengenai bagaimana kerja kami membantu meningkatkan masyarakat. Perhatian yang ditarik oleh artikel ini adalah salah satu sumber terbaik yang kita miliki untuk merekrut orang ramai untuk tujuan kita. Lihat karya kami di bawah ini dan beritahu kami pendapat anda mengenai usaha kami.

 
Homework Help

Dari Idea ke Realiti: Evolusi Selamanya Sabah

9 Jun 2019

Sedikit Tentang Kami

Projek Taman Makanan Komuniti

Industri pertanian semasa di Sabah mempunyai banyak kesan negatif kepada pembeli dan pengeluar. Pada masa ini sektor ini didominasi oleh sistem agribisnis yang sering menyalahgunakan kekuasaannya terhadap petani tempatan, yang kebanyakannya digerakkan oleh kemiskinan dan pengasingan sosial. Sistem pengeluaran makanan berdasarkan perdagangan yang adil, pertanian organik dan masyarakat, pasar tani, tanaman makanan di belakang rumah dan koperasi makanan tempatan menawarkan alternatif yang dapat meningkatkan kesihatan dan pendapatan pekebun kecil. Projek ini dibangunkan selari dengan Forever Sabah Institute dan Ecotourism Training School (CBETS).

Smiling Girl
 
Donation Boxes

Objektif Keseluruhan

 

Penghantaran

Tujuan projek ini adalah untuk mengalihkan amalan pertanian di Sabah ke arah model pengeluaran makanan yang lestari.

Volunteers Packing Food
Open Space Office
Homework Help

Menunjukkan nilai kesihatan dan ekonomi pertanian organik dengan menyokong pembangunan kebun makanan komuniti model.

Kembangkan modul latihan pendidikan untuk mempamerkan amalan pertanian tradisional dan kaedah organik yang inovatif.

Kumpulkan maklumat mengenai amalan pertanian Sabahan tradisional dan di mana mungkin usaha untuk menghidupkan semula penggunaannya dalam praktik.