Tanah Lembap Kinabatangan Segama
- LKSW -

 

Kemas kini

Di sini, di bahagian berita kami, anda akan menemui cerita dan kemas kini terkini mengenai bagaimana kerja kami membantu meningkatkan masyarakat. Perhatian yang ditarik oleh artikel ini adalah salah satu sumber terbaik yang kita miliki untuk merekrut orang ramai untuk tujuan kita. Lihat karya kami di bawah ini dan beritahu kami pendapat anda mengenai usaha kami.

 
Homework Help

Dari Idea ke Realiti: Evolusi Selamanya Sabah

9 Jun 2019

Sedikit Tentang Kami

Memajukan Inisiatif orang asli untuk memelihara perikanan, hutan bakau, hutan dan hidupan liar dalam pengelolaan bersama di kawasan Ramsar terbesar di Malaysia

Lembah Seluas Kinabatangan Seluas 78,803 ha, sebuah mosaik paya bakau dan hutan yang dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan Sabah (SFD) telah ditetapkan sebagai tapak Ramsar terbesar di Malaysia (Wetland of International Importance) pada tahun 2008. 3.000 penduduk Komuniti Orang Asli di lapan kampung (Sungai , Suluk, Bajau, Brunei, Tidung, Dusun dan keturunan lain) secara historis dikecualikan dari usaha pemuliharaan, sementara mengalami beberapa batasan akses sumber daya dan mengalami akibat penurunan perikanan, pencemaran air di hulu, perubahan iklim dan masalah persekitaran lain yang kebanyakannya bukan pembuatan mereka sendiri.

Masyarakat pribumi yang bermastautin dalam laman Lower Kinabatangan Segama Wetlands Ramsar ingin memainkan peranan yang positif dalam berkongsi tadbir urus dan pengurusan tanah tradisi dan bantuan keperluan dengan perkembangan kehidupan baru dengan kesan positif atau dikurangkan pada asas sumber asli di kawasan ini merosot dan kepelbagaian biologi.

Smiling Girl
 
Donation Boxes

Objektif Keseluruhan

Mempertahankan daya maju jangka panjang keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat Asli yang bergantung kepada hutan dan perikanan di laman Ramsar dengan melibatkan dan membangun pengetahuan, keupayaan dan rasa tanggungjawab mereka untuk wilayah tradisional mereka dan laman Ramsar. Projek ini memberi tumpuan kepada menyokong institusi masyarakat untuk merancang dan melaksanakan inisiatif desa dalam pengurusan sumber dan mata pencarian alternatif.

 

Penghantaran

Sokongan jangka panjang untuk pengembangan institusi dan kapasitas masyarakat telah memungkinkan munculnya rangkaian CBO dan kemampuan masyarakat lain untuk memulakan atau memperluas pengurusan alam sekitar dan aktiviti berasaskan desa ekonomi hijau seperti penternakan ikan lestari, penternakan sarang burung walit, pagar hidupan liar untuk melindungi kebun, ekopelancongan, dan cara untuk menambah nilai makanan laut tempatan melalui pemprosesan dan kafe tepi laut

Volunteers Packing Food
Open Space Office

Memperkukuhkan institusi masyarakat Orang Asli di Tanah Lembah Kinabatangan Segama

Kembangkan Penghidupan Alternatif Berasaskan Pemuliharaan