fs-logo.png

PROGRAM

RAKAN RAKAN & DONOR

TENTANG

tajuk projek

Jangka masa

Penerangan

Mengenai

SEBAGAI keselamatan, keselamatan dan kitaran hidrologi FRESHWATER praktikalnya kompleks dan tidak dapat ditangani secara terpisah, ia mempengaruhi setiap tahap interaksi sosial dan ekonomi di Sabah. Jadi, bagaimana kita menyatukan orang untuk pemeliharaan habitat air tawar? Dan bagaimana kerja kita relevan untuk masa depan?

Inilah persoalan-persoalan penting yang mendorong kerja kita. Kami berpusat di Sabah, Malaysia, pulau Borneo, dan laman web ini memberikan maklumat dan pendekatan yang kami ambil untuk memperkayakan inisiatif Freshwater For Future (FFF) untuk mewujudkan ketahanan terhadap ekosistem, keselamatan dan keselamatan air tawar. Kami memberi tumpuan untuk memperoleh data yang paling tepat untuk memberitahu kerja kami dan kami berkolaborasi dengan komuniti orang asli tempatan untuk menerapkan amalan terbaik yang pragmatik.

Air Tawar untuk Masa Depan (FFF) adalah salah satu Projek Berdiri Sendiri Forever Sabah (FS).

Fokus

KAMI MENGAMBIL pendekatan SESUAI dalam pekerjaan kami di mana spesies, habitatnya dan keseluruhan ekosistem fluvial diliputi dalam skop FFF. Kami tidak membezakan antara spesies besar atau kecil dan biasa atau jarang kerana semua spesies sama pentingnya. Skop FFF juga merangkumi habitat seperti sungai torrent, sungai dataran rendah, tanah basah, paya gambut, paya payau, sawah dan saliran bandar.

Kerja FFF digabungkan dengan komponen penglibatan yang kuat dengan komuniti peribumi tempatan dan badan pemerintah peraturan untuk memastikan nilai dan ketahanan dibina dari bawah ke atas.

Projek berasaskan komuniti kami bertujuan untuk memperkukuhkan:

 • pengetahuan ekologi tradisional

 • kemahiran dan kecekapan sains warganegara

 • membuat keputusan yang tepat

 • mengeluarkan kesedaran

Kami bekerjasama dengan komuniti orang asli untuk:

 • mengukur dan memantau perubahan

 • mengenal pasti punca perubahan

 • merangka penyelesaian yang boleh dilaksanakan

 • memetakan kawasan kritikal untuk diutamakan

 • melaksanakan rancangan pengurusan "tanpa kerugian bersih"

 • melaksanakan inisiatif ekonomi hijau

Projek

1. Inventori spesies ikan langka dan endemik

Sejak Inger dan Chin (1962) pertama kali menghitung senarai induk spesies ikan untuk Sabah, tidak ada usaha untuk mengemas kini dan mengesahkan senarai induk secara berterusan sesuai dengan perubahan taksonomi dan penemuan baru. Lebih-lebih lagi, beberapa spesies mungkin telah pupus kerana tekanan antropogenik semasa. Oleh itu, hampir mustahil untuk mengenal pasti dan mengutamakan spesies mana yang terancam dan lokasi habitat mana yang harus dilindungi. Projek ini diselesaikan pada awal 2017 dan makalah diterbitkan dalam jurnal terbuka untuk menjadikan senarai induk tersedia untuk orang ramai dan komuniti saintifik. Senarai ini akan menjadi landasan untuk kerja pemuliharaan berikutnya di peringkat spesies dan ini dijalankan dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Perikanan (Likas) dan NGO lain.

Click for
news media coverage
Study to conserve Sabah's freshwater fish species - The Borneo Post

2. Penilaian dan peningkatan keupayaan komponen NKT.

FFF telah dilibatkan oleh Pusat Penyelidikan Hutan (FRC) Sabah untuk memimpin komponen Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) yang berkaitan dengan ekosistem air tawar untuk menyokong pensijilan bidang kuasa RSPO di seluruh negeri Sabah dan pengembangan kapasiti Sasaran Biodiversiti CBD Aichi. Ini melibatkan persiapan Sabah untuk melindungi spesies air tawarnya (HCV1), landskap kawasan perairan (HCV2), ekosistem akuatik terancam (HCV3) dan fungsi perkhidmatan ekosistem perairan (HCV4) di semua wilayah dalam pengurusan Jabatan Perhutanan Sabah. Ini adalah projek yang mengubah permainan dan kami melihat ini sebagai peluang yang baik untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan untuk memastikan Sabah menikmati bekalan air tawar yang bersih, selamat dan terjamin dalam 20 tahun akan datang. Kegiatan tersebut diharapkan akan menjadi lebih sengit pada tahun 2017-2018 dan mereka dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Perhutanan (Sepilok).

Rivers and hydrogeography of Sabah for H

Sungai dan hidrogeografi Sabah untuk penilaian HCV

3. Pemeliharaan air sisa dan sungai CEPA *

FFF telah bersama-sama memfasilitasi dan membantu tujuh jawatankuasa tag desa dari DAS Sungai Moyog untuk turut serta dalam Hari Sungai Antarabangsa 2016 yang diadakan di Desa Mahandoi, Penampang, yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pemuliharaan sungai. FFF juga menaja dan menyelaraskan penyertaan tujuh pemuda Sabahan untuk menghadiri Bengkel Powershift yang diadakan di UMS. Objektif bengkel ini adalah untuk melatih generasi baru dengan kemahiran dan pengetahuan langsung untuk memimpin projek pemuliharaan berasaskan air tawar. FFF berharap dapat membina kumpulan bakat dan sukarelawan lapangan yang berpotensi untuk projeknya. Salah seorang dari mereka dihantar untuk menghadiri Simposium Wetland Antarabangsa ke-2 untuk pendedahan.

* Komunikasi, pendidikan dan kesedaran masyarakat

4. Ilmu warganegara untuk memberitahu pemuliharaan refugia ikan

Kajian lapangan berdasarkan pendekatan sains-warganegara dilakukan di Kg Kibunut dan Notoruss pada tahun 2016 selama 4 bulan untuk menentukan populasi ikan dan ciri spesies untuk tujuan pemantauan kualiti sungai. Kaedah dan penemuan itu dikongsi dengan kampung lain yang terletak di sepanjang Sungai Moyog. Untuk menyebarkan pengetahuan, laporan dihantar ke Universiti Malaysia Sabah dan diterima untuk penerbitan terbuka pada Oktober 2016. Satu pembentangan juga diberikan semasa Persidangan Jantung Borneo Antarabangsa pada bulan November 2016 untuk berkongsi pengalaman "pelajaran-pelajaran" kami.

Lihat liputan media dari proyek ini oleh Mongabay.com - Bagaimana sains warga mengubah pengurusan sungai di Borneo Malaysia (ulasan)

5. Pembayaran untuk Ekosistem (PES) di DAS Babagon

Forever Sabah telah dilantik oleh Pejabat Sumber Asli (NRO) dan Sabah Forestry Dept (SFD) untuk menerajui projek perintis Pembayaran untuk Perkhidmatan Ekosistem (PES) di DAS Babagon yang membekalkan 57% air minum kepada penduduk kota Kota Kinabalu. Projek ini dibiayai oleh Yayasan Hasanah dan bertujuan untuk menyiapkan tiga kampung, bernama Tampasak, Babagon-Toki dan Kolosunan, untuk penunjukan DAS Babagon di bawah Enakmen Sumber Air (1998). Masyarakat adat di kampung-kampung ini akan dianggap sebagai penjaga DAS dan FFF telah diamanahkan untuk membangun kecekapan komunal dalam memantau biologi akuatik, kimia air dan kualiti fizikal aliran. Projek ini mempunyai jangka masa 3 tahun dan setelah selesai Babagon akan menjadi daerah aliran sungai pertama di Malaysia yang dikelola dan dipulihara sepenuhnya di bawah konsep PES.

Tapak projek komuniti FFF di Kg Notoruss, Penampang

Pelatih

Program magang inisiatif FFF menawarkan peluang kepada pelajar dan profesional muda untuk memperoleh kemahiran lembut dan keras dalam;

 • Taksonomi fauna akuatik

 • Hidrogeografi dan GIS

 • Fizik-kimia air

 • Meteorologi monsun

 • Kejuruteraan infrastruktur hijau

 • Perkhidmatan ekosistem DAS

 • Etnografi dan kajian sosial

 • Projek pemuliharaan berasaskan komuniti

 • Reka bentuk grafik dan pengembangan kandungan bahan pendidikan

Kami mengalu-alukan permohonan dari fakulti sains dan seni kerana kedua-duanya sangat penting dalam membuat dan mengendalikan projek canggih.

Mohon permohonan dengan menghantar CV anda dan surat lamaran yang menyoroti kawasan yang anda minati. Sekiranya anda mempunyai keahlian yang tidak disenaraikan di atas tetapi anda merasakannya berguna untuk FFF, tentu, kami ingin meneroka.

Anda tidak memerlukan gred akademik yang tinggi untuk mendapatkan magang dengan FFF kerana kami berpendapat bahawa kemampuan untuk bekerja dengan komuniti dan menjadi pandai lebih penting.

MENGAMBIL TINDAKAN

BERKONGSI DENGAN KAMI

HADIAH

TENTANG SELAMANYA SABAH

Latar belakang

Prinsip

Laporan Kewangan

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

BERITA DAN ACARA

Berita & Artikel

Cerita

Acara