Kawasan Fokus Kami

Selamanya Sabah akan disampaikan melalui pendekatan berasaskan projek dari peringkat awal

Dipandu oleh prinsip-prinsip ekuiti, integriti, keterangkuman, penjagaan dan tanggungjawab bersama, Forever Sabah akan disampaikan melalui pendekatan berasaskan projek yang disusun di sekitar empat bidang tumpuan:

7_edited.png

Menyedari perlunya menangani masalah mendesak:

  1. Perlindungan dan pemulihan habitat

  2. Perkembangan masyarakat setempat

  3. Pengetahuan dan kemahiran kritikal

Selamanya Sabah akan mengekalkan tumpuan yang terlalu tinggi terhadap hutan hujan dan habitat laut & pesisir

FS Landscape Map.jpg