Hutan - Memulihkan Kesambungan

Melindungi, memulihkan dan menghubungkan semula hutan hujan Sabah

HUTAN, AIR & TANAH | KEHIDUPAN, PELANCONGAN & KEUSAHAWANAN | MAKANAN, PERTANIAN & PERIKANAN

Sabah adalah rumah bagi beberapa keanekaragaman hayati dan hutan karbon tertinggi di dunia; walaupun terdapat penebangan hutan yang meluas sejak lima puluh tahun kebelakangan ini, potensi tetap ada untuk pekerjaan penting terutama di Heart of Borneo. Kerja Hutan kami bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan kelestarian lanskap hutan Sabah melalui fokus pada empat bidang utama: (1) menghindari penebangan hutan, (2) pemulihan hutan, (3) mewujudkan semula hubungan hutan dan (4) memperluas jaringan Sabah hutan yang dilindungi sepenuhnya.


Matlamat ini dicapai baik melalui projek yang berdiri sendiri dan melalui kolaborasi di seluruh program lain Forever Sabah (terutamanya DAS dan Komuniti, Air Tawar untuk Masa Depan, Kinabatangan Bawah dan Tanah Lembah Segama, dan Kelapa Sawit Berkelanjutan Bersertifikat).


Aktiviti program yang telah disiapkan merangkumi:

  • Kerjasama dengan Carnegie Airborne Observatory untuk menggunakan lidar untuk memetakan karbon hutan Sabah

  • Kerjasama dengan Jabatan Hutan Sabah dan pasukan Forever Sabah yang lain untuk memetakan komponen hutan Nilai Konservasi Tinggi Sabah di seluruh negeri

  • Reka bentuk program peralihan untuk dua konsesi pembalakan terpenting di Sabah terhadap penyerapan karbon dan ekonomi pemuliharaan (menunggu keputusan / pembiayaan dasar)

  • Menilai nilai penyerapan karbon perintis Bayaran untuk Perkhidmatan Ekosistem (PES) Sabah, Babagon DAS, yang membekalkan 57% bekalan air di ibu negeri

  • Sokongan kepada Jabatan Perhutanan Sabah untuk memajukan kemasukan keanekaragaman hayati hutan dalam perancangan dan pengurusan mereka

Aktiviti yang berkaitan dengan hutan semasa dengan rakan program dan projek Forever Sabah termasuk:

  • Menilai nilai keanekaragaman hayati di hutan riparian di Segama Catchment dan potensi untuk pemuliharaan, pemulihan dan penyambungan (dengan Jabatan Pengairan dan Saliran)

  • Program untuk mengamankan, memulihkan dan menghubungkan kawasan hutan di tanah kampung dengan penduduk Orangutan dan Gibbon di lima komuniti peribumi di Sabah tengah dan timur

  • Prototaip pemulihan kawasan yang dibuka secara haram untuk kelapa sawit oleh pekebun kecil asli di Hutan Simpan Sabah dengan cara yang menyediakan penghidupan berdasarkan pemuliharaan

  • Menyampaikan ancaman keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan di Lebuhraya Pan Borneo dan projek infrastruktur utama lain di Sabah di kawasan bakau dan kawasan pedalaman

  • Kerjasama dengan Tropical Forest Alliance (2020) dan Kerajaan Negeri Sabah untuk mengintegrasikan inisiatif minyak sawit lestari dengan komitmen untuk mengekalkan 50% negeri di bawah perlindungan hutan