Sabah 100% Kelapa Sawit Berkelanjutan Meja Bulat (RSPO) menjelang 2025

Memperkasakan pihak berkepentingan di Sabah

HUTAN, AIR & TANAH | KEHIDUPAN, PELANCONGAN & KEUSAHAWANAN | MAKANAN, PERTANIAN & PERIKANAN

Inti dari projek ini adalah tujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan, dan peningkatan amalan pengeluaran yang meningkatkan penghidupan dan memberikan perlindungan kepada alam sekitar. Projek ini memanfaatkan sokongan dan komitmen pemerintah yang ada di Sabah dan Kalimantan Tengah, serta kerjasama pelbagai pihak untuk mencapai objektif bersama. Ini selaras dengan bidang kerja dan tema fokus Program SFS dan berkaitan langsung dengan sasaran di bawah SDG 2 dan SDG 12 mengenai pengurusan lestari dan penggunaan sumber asli yang cekap, meminimumkan pencemaran, memperkuat keupayaan untuk bergerak ke arah corak pengeluaran yang lebih lestari, meningkat produktiviti dan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sistem pengeluaran makanan yang berterusan.

 

Projek ini memainkan peranan penting dalam membuat pelbagai jenis model intervensi untuk menyokong pekebun kecil dalam menerapkan amalan pertanian yang lebih lestari dan meningkatkan kesediaan mereka untuk mendapat sijil. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan produktiviti mereka, akses pasaran untuk produk mereka dan meningkatkan kehidupan mereka. Oleh kerana projek ini dihubungkan dengan peta jalan yang lebih luas untuk pendekatan perundangan terhadap pensijilan di dua lanskap yang penting untuk pengeluaran minyak sawit, kejayaannya akan menjadi kunci dalam memajukan perakuan bidang kuasa untuk seluruh Sabah dan Seruyan serta berfungsi sebagai model untuk bidang kuasa lain untuk mengikutinya.

FSFS image.jpg

Forever Segama Resources

Jabatan Perhutanan Sabah - Poster spesis ikan Sabah.jpg

Jabatan Perhutanan Sabah - Poster spesis ikan Sabah