Air Tawar Untuk Masa Depan (FFF)

Membangun ketahanan ekosistem dengan memupuk pemuliharaan berasaskan masyarakat

HUTAN, AIR & TANAH

Objektif projek ini adalah untuk meningkatkan daya tahan dan pengurusan spesies air tawar, habitat dan perkhidmatan ekosistem kawasan perairan untuk Sabah.

Inisiatif Air Tawar untuk Masa Depan bertujuan untuk memberikan sokongan dalam bidang berikut:

  • Pemuliharaan spesies dan habitat berasaskan masyarakat di sungai dan tanah lembap melalui pendekatan sains-warganegara.

  • Latihan dan kajian penilaian untuk memaklumkan projek kelestarian di seluruh negara, iaitu proses pensijilan CSPO, Pembayaran untuk Perkhidmatan Ekosistem (PES) dan projek Lebuhraya dan Habitat.

  • Bengkel pendidikan dan kesedaran dan penerbitan pengetahuan mengenai spesies akuatik, kualiti air, hidrologi, meteorologi monsun dan pengetahuan ekologi perikanan tradisional.

Konteks:

Oleh kerana keselamatan air tawar dan kitaran hidrologi praktikalnya kompleks dan tidak dapat ditangani secara terpisah, ini mempengaruhi setiap tahap interaksi sosial dan ekonomi di Sabah. Jadi, bagaimana kita menyatukan orang untuk pemeliharaan habitat air tawar? Dan bagaimana kerja kita relevan untuk masa depan? Inilah persoalan-persoalan penting yang mendorong kerja kita. Untuk mewujudkan ketahanan terhadap ekosistem air tawar, kami menumpukan perhatian untuk memperoleh data yang paling tepat untuk memberitahu kerja kami dan memudahkan projek berasaskan komuniti untuk menerapkan amalan terbaik yang dapat ditindaklanjuti untuk masa depan.