Ladang Alam Kivatu

Projek Taman Makanan Komuniti

HUTAN, AIR & TANAH | MAKANAN, PERTANIAN & PERIKANAN | TENAGA, INFRASTRUKTUR & SISA

Tujuan projek ini adalah untuk mengalihkan amalan pertanian di Sabah ke arah model pengeluaran makanan yang lestari.

Projek ini hendaklah:

  • Menunjukkan nilai kesihatan dan ekonomi pertanian organik dengan menyokong pembangunan kebun makanan komuniti model.

  • Kembangkan modul latihan pendidikan untuk mempamerkan amalan pertanian tradisional dan kaedah organik yang inovatif.

  • Kumpulkan maklumat mengenai amalan pertanian Sabahan tradisional dan di mana mungkin usaha untuk menghidupkan semula penggunaannya dalam praktik.

Konteks:

Industri pertanian di Sabah ketika ini mempunyai banyak kesan negatif kepada pembeli dan pengeluar. Pada masa ini sektor ini didominasi oleh sistem agribisnis yang sering menyalahgunakan kuasanya terhadap petani tempatan, yang kebanyakannya terdorong ke kemiskinan dan pengasingan sosial. Sistem pengeluaran makanan berdasarkan perdagangan yang adil, pertanian organik dan masyarakat, pasar tani, tanaman makanan di belakang rumah dan koperasi makanan tempatan menawarkan alternatif yang dapat meningkatkan kesihatan dan pendapatan pekebun kecil. Projek ini dibangunkan selari dengan Forever Sabah Institute dan Ecotourism Training School (CBETS).