Pemuliharaan Jerung & Sinar

HUTAN, AIR & TANAH | KEHIDUPAN, PELANCONGAN & KEUSAHAWANAN | MAKANAN, PERTANIAN & PERIKANAN

Forever Sabah memainkan peranan penyelaras dalam Inisiatif Jerung dan Ray Sabah. Inisiatif pelbagai pihak, yang disokong oleh Shark Conservation Fund , sedang melakukan kegiatan tingkat lokal untuk mengatasi pengurangan hasil tangkapan dalam perikanan komersial dan skala kecil dan meningkatkan keberkesanan kawasan perlindungan laut. Rakan inisiatif juga berusaha untuk meningkatkan undang-undang, polisi dan amalan berkaitan penguatkuasaan yang berkaitan dengan pemuliharaan dan penggunaan ikan yu dan sinar lestari di perairan Sabah. Kisah-kisah yang muncul dari karya itu disampaikan melalui siaran akhbar dan program jangkauan sekolah.

Aktiviti

1. Mengurangkan tangkapan sampingan dalam perikanan komersial (Marine Research Foundation): a. Gunakan sistem kamera berkait GPS untuk menentukan kawasan tangkapan sampingan hiu dan sinar tertinggi pada kapal pukat udang yang beroperasi di luar Sandakan (pelabuhan penangkapan ikan terbesar di Sabah) dan kembangkan peta untuk persembahan kepada Jabatan Perikanan Sabah untuk membolehkan tindakan pengurusan masa depan seperti masa - penutupan aa; b. menentukan keberkesanan TED sebagai strategi mitigasi tangkapan ikan hiu dan sinar dengan menggunakan kamera GoPro pada kapal yang dilengkapi TED yang ada. Hasilnya akan dibincangkan dengan agensi kerajaan dengan tujuan untuk ditingkatkan (lihat Aktiviti 5 mengenai undang-undang dan dasar).

2. Mengurangkan tangkapan sampingan dalam perikanan berskala kecil (WWF-Malaysia, Yayasan Sumber Laut): Menjalankan kajian di Taman Tun Mustapha (MPA terbesar Sabah) untuk mengurangkan tangkapan jerung dan sinar hiu melalui penggunaan teknologi pencahayaan LED, untuk menilai potensi untuk pengurangan tangkapan sampingan melalui LED kos rendah pada gillnets artisanal. Hasilnya akan dibincangkan dengan agensi kerajaan dengan tujuan untuk ditingkatkan (lihat Aktiviti 5 mengenai undang-undang dan dasar).

3. Meningkatkan keberkesanan MPA (WWF-Malaysia): Meningkatkan keberkesanan MPA untuk jerung dan sinar sejajar dengan pengumuman bahawa semua MPA Sabah adalah 'tempat perlindungan hiu dan sinar' dengan melakukan kerja BRUV dan UVS yang diselaraskan di Taman Tun Mustapha. Penemuan asas populasi dan habitat kritikal akan menyumbang kepada penyusunan rancangan pengurusan ikan yu dan sinar.

  

4. Meningkatkan undang-undang dan dasar (Selamanya Sabah): Untuk mempromosikan hasil di atas yang disatukan ke dalam undang-undang dan dasar (dan oleh itu praktik) kami akan mengembangkan analisis undang-undang undang-undang dan dasar perundangan Malaysia dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurangan tangkapan dan LMMA sebagai dasar kerana terlibat dengan agensi kerajaan yang berkaitan. Di samping itu, kami akan. menyokong penyemakan NPOA yang mantap, b. melibatkan agensi kerajaan yang berkaitan untuk memasukkan semua spesies yang disenaraikan di CITES di bawah (Malaysia) International Trade in Endangered Species Act (2008), dan c. mempromosikan pemuktamadan penyertaan enam spesies baru hiu dan sinar di bawah Peraturan Perikanan (1999).

5. Meningkatkan kesedaran (Persatuan Perlindungan Hiu Sabah dan Selamanya Sabah): Jalankan kempen media dan pertunangan dengan komuniti nelayan dan sekolah.


6. Mengadakan Forum 2020 (Selamanya Sabah): Berkomunikasi dan menilai kerja kami, memperdalam komitmen politik / kerajaan dan pihak berkepentingan lain dan mengenal pasti langkah seterusnya.

Inisiatif Shark dan Ray Sabah dibiayai oleh Shark Conservation Fund, sebuah kolaborasi dermawan yang mempunyai kepakaran dan sumber untuk memenuhi ancaman yang dihadapi oleh jerung dan sinar dunia. Shark Conservation Fund adalah projek Rockefeller Philanthropy Advisors.

Maklumat lanjut

Maklumat lebih lanjut mengenai Inisiatif dan Forum Shark dan Ray Sabah yang akan datang boleh didapati di laman web LEAP Spiral kerana LEAP Spiral mentadbir pemberian itu bagi pihak rakan kongsi: Sabah Shark dan Ray Initiative .